Area Sales Manager Safety

Scutum

Spans Protection is gespecialiseerd in het beschermen van mensen, goederen, gebouwen en data tegen brand, diefstal en inbraak. Zij zijn recent onderdeel van de Scutum-groep geworden. Dankzij het hoogste niveau van service ontzorgt Scutum meer dan 100.000 klanten in Europa en Noord-Amerika en biedt hen de veiligheid en zekerheid die ze nodig hebben. Om hun ambitieuze groeiplannen te ondersteunen zijn ze dringend op zoek naar een Area Sales Manager voor de regio Brussel, Vlaams Brabant en Waals Brabant m/v. Area Sales Manager Safety

Spans Protection est spécialisée dans la protection des personnes, des biens, des bâtiments et des données contre l'incendie, le vol et le cambriolage. L’entreprise a récemment rejoint le groupe Scutum. Grâce à un niveau de service supérieur, Scutum décharge plus de 100 000 clients de tout souci en Europe et en Amérique du Nord et leur offre la sûreté et la sécurité dont ils ont besoin. Pour soutenir leurs plans de croissance ambitieux, ils recherchent d'urgence un Area Sales Manager Safety m/f pour la région de Bruxelles, du Brabant flamand et du Brabant wallon. Area Sales Manager Safety

Solliciteer nu

Over de functie

• Na een interne opleiding, word je verantwoordelijk voor je regio en ga je op zoek naar nieuwe klanten en projecten.

• Je doelgroep zijn enerzijds residentiële klanten en anderzijds kmo’s waar je proactief met de zaakvoerder aan tafel komt.

• Door de juiste verkoopaanpak en je gun-factor weet je je klanten te overtuigen van de Scutum-aanpak inzake safety, zekerheid en bescherming.

• Naast de nieuwe installatie verkoop je ook service, ondersteuning en onderhoud om de klant volledig te ontzorgen.

• Je stuurt het verkooptraject van A tot Z: van het eerste contact en de offerte tot en met het contract. Voor de technische vraagstukken kan je steeds rekenen op de technische experten van Scutum.

• Je neemt de nodige initiatieven om eindklanten en partners te bereiken en te laten zien hoe zij voordeel kunnen halen uit het Scutum-concept.

• Verder zorg je ervoor dat bestaande klanten worden opgevolgd en er nieuwe business gegenereerd wordt.

• Eén maal per week overleg je met de Commercieel Directeur die je met raad en daad zal bijstaan om succesvol te zijn in je business.

• Après une formation interne, vous êtes responsable de votre région et vous recherchez de nouveaux clients et projets.

• Votre groupe cible est, d'une part, les clients résidentiels et, d'autre part, les PME, pour lesquelles vous initiez de manière proactive le dialogue avec le chef d'entreprise.

• Grâce à la bonne stratégie de vente et à votre capital sympathie, vous savez comment convaincre vos clients de l’approche de Scutum en matière de sûreté, de sécurité et de protection.

• Vous ne vendez pas uniquement une nouvelle installation, mais également des services, une assistance et une maintenance pour décharger le client de tout souci.

• Vous contrôlez le processus de vente de A à Z : du premier contact et du devis au contrat. Pour les questions techniques, vous pouvez toujours compter sur les experts techniques de Scutum.

• Vous prenez les initiatives nécessaires pour contacter les clients finaux et les partenaires et leur montrer comment ils peuvent bénéficier du concept Scutum.

• En outre, vous assurez le suivi des clients existants et générez de nouvelles opportunités commerciales.

• Une fois par semaine, vous consultez le directeur commercial qui vous conseille et vous aide à assurer le succès de vos activités.

Over het bedrijf

De Scutum Group is, sinds 1989, gedreven door zijn missie om mensen, infrastructuren, gegevens en goederen te beschermen. Als toonaangevende speler op de Europese markt inzake bewaking op afstand en beveiliging, biedt Scutum technologisch geavanceerde menselijke expertise en expertise gebaseerd op artificiële intelligentie voor de segmenten Veiligheid & Beveiliging, Brandbeveiliging, Risicobeheer en Cyberbeveiliging.

Depuis 1989, le Scutum Group est passionné par sa mission de protection des personnes, des infrastructures, des données et des biens. Acteur de premier plan sur le marché européen de la télésurveillance et de la sécurité, Scutum propose une expertise humaine poussée en matière de technologie et une expertise basée sur l'intelligence artificielle pour les segments Sécurité & Protection, Protection contre les incendies, Gestion des risques et Cyberprotection.

Solliciteer nu

Je profiel

• Je hebt een bewezen ervaring in projectverkoop van technische investeringsgoederen en oplossingen.

• Door je opleiding of ervaring heb je voeling met de bouwwereld. Hierdoor ben je in staat om de technische oplossingen van Scutum snel te begrijpen.

• Je bent een ware verkoper die achter de deals en de projecten aangaat.

• Volgende zaken typeren jou:

o Proactief werken en denken zoals een ondernemer

o Technische kennis van toepassingen in elektronica, software en IT-oplossingen

o Zelfstandig kunnen prospecteren

o Stipt en nauwkeurig

o Mensen begrijpen en hen overtuigen om met jou in zee te gaan

o Positief denken en telkens oplossingen vinden

• Je communiceert zeer goed in het Nederlands én het Frans. Kennis van het Engels is meer dan een plus.

• Naast een sterke voeling met de nieuwste IT-mogelijkheden heb je de gangbare MS -tools onder de knie.

• Vous avez une expérience avérée dans la vente de projets de produits et de solutions d'investissement technique.

• Grâce à votre formation ou à votre expérience, vous avez des affinités avec le monde de la construction. Vous êtes ainsi en mesure de comprendre rapidement les solutions techniques de Scutum.

• Vous êtes un vrai vendeur constamment en recherche de contrats et de projets.

• Les qualités suivantes vous caractérisent :

o Travail proactif et esprit d’entreprise

o Connaissances techniques des solutions en matière d’électronique, de logiciels et d’IT.

o Capacité à prospecter de manière indépendante

o Ponctualité et précision

o Capacité à comprendre les gens et à les convaincre de se lancer avec vous

o Pensée positive et capacité à toujours trouver des solutions

• Vous communiquez très bien en néerlandais et en français. La connaissance de l'anglais est plus qu’un atout.

• Vous avez de fortes affinités avec les solutions IT les plus récentes, vous maîtrisez les outils MS courants.

Wat mag je verwachten?

• Een unieke carrièrekans in een internationaal bedrijf, dat sterk investeert in eigen mensen, kennis, klantenservice en oplossingen.

• Voor de juiste kandidaat voorziet Scutum een duidelijk groeiplan met aantrekkelijk verloningspakket: vast loon met zeer stimulerend variabel gedeelte, extralegale voordelen en bedrijfswagen.

• Une opportunité de carrière unique dans une entreprise internationale qui investit fortement dans son propre personnel, ses connaissances, son service à la clientèle et ses solutions.

• Pour le candidat idéal, Scutum offre un plan de croissance clair et un package salarial attrayant : un salaire fixe avec une composante variable très stimulante, des avantages extralégaux et une voiture de société.

Solliciteer nu

Het recruitment team

• Bel voor een verkennend gesprek met Dirk Spaepen, Senior Consultant, op het nummer +32 475 74 69 19 of tijdens de kantooruren naar Dries Joossens, Recruiter, op het nummer +32 3 223 68 68. Reageer in elk geval snel via inventi.jobs.

• Pour un premier entretien, appelez Dirk Spaepen, Senior Consultant, au +32 475 74 69 19 ou, pendant les heures de bureau, Dries Joossens, recruteur, au +32 3 223 68 68. Mais surtout : réagissez rapidement via inventi.jobs.